Monitorizare și cercetare normativă

Situația actuală se caracterizează printr-o serie de reforme legislative de reglementare, care modifică, în mod substanțial, sectorul lucrărilor publice, administrația publică, administrația locală, amenajarea teritoriului, urbanismul și așa mai departe.
Obiectivul pe care STRATA și-l propune pentru proprii clienți este acela de a oferi o monitorizare normativă în sectoarele în cauză prin:

  • Indicații de interpretare și evaluare a soluțiilor;
  • Monitorizarea jurisprudenței și a doctrinei cu privire la argumentele de interes specific pentru client;
  • Examinarea inițiativelor legislative în curs și actualizarea lucrărilor parlamentare prin transmiterea de news prin e-mail;
  • Feedback privind dispozițiile legale adoptate și în curs de aprobare de parlament cu privire la structura societății.

Serviciile prestate de Strata se extind la activitățile de asistență directă acordată clienților în legătură cu probleme specifice de o importanță deosebită pentru aceștia din urmă. În acest context, Societatea:

  • identifică eventualele cadre normative mai conforme și favorabile pentru activitățile și strategiile clienților, cât și pentru formularea de ipoteze, de propuneri de noi normative sau de măsuri de reinterpretare a legislației în vigoare aplicabile în sector;
  • redactează întreaga documentație tehnică și dosarele ilustrative ale propunerilor care ar putea fi necesare pentru participarea la dezbateri și conferințe;
  • monitorizează dosarul propunerilor cât și prezentarea lămuririlor, a datelor sau a informațiilor necesare pentru a solicita aprobarea sau reinterpretarea legislației din partea organelor și/sau a subiecților interesați de noile normative și/sau de reinterpretarea celei existente.