Formarea resurselor umane

Procesul de formare și de îmbogățire continuă a cunoștințelor este una dintre cele mai importante garanții ale eficienței organizațiilor publice și private. Mai exact, cu referire la domeniul juridic - administrativ, STRATA furnizează servicii organizaționale, cu scopul de calificare și dezvoltare a capacităților interne ale societății în domeniile de interes.

Aceste activități de formare și organizare a societății includ:

  1. Selectarea personalului adecvat;
  2. Formarea personalului prin stagii de specialitate, profil general;
  3. Organizarea și susținerea serviciilor legale-administrative ale societății;
  4. Promovarea și efectuarea de seminarii și cursuri de formare de specialitate pentru următoarele domenii: urbanism, exproprieri, mediu, securitate, proceduri de adjudecare, gestionarea contractelor de achiziție publică și concesiuni;
  5. Actualizarea legislației.