Consultanță tehnică

Dezvoltarea proiectelor integrate în sectorul energiilor regenerabile

În colaborare cu firmele specializate din diverse domenii tehnologice de interes, Strata dezvoltă și administrează proiecte integrate în sectorul industrial, cu referire în special la aspectele legate de energie și resursele conexe, în scopul de a avea o utilizare mai rațională și eficientă a energiei.

Mai exact, Strata poate dezvolta inițiative pornind de la proiectare până la construirea și gestionarea acestora, după ce a adus in-house, sau prin utilizarea rețelei sale de colaborări, experiența și abilitățile de a coordona toate fazele de dezvoltare a proiectului, inclusiv aspectele economice și financiare, de asemenea, asumându-și rolul de system integrator.

În cadrul propriului domeniu de intervenție, Strata și partenerii săi acționează în calitate de interlocutori pentru a sprijini companiile în ceea ce privește raționalizarea intervențiilor (inclusiv asistență pentru obținerea de resurse financiare), în scopul de a optimiza managementul, maximizând beneficiile atât ceea ce privește managementul tehnic cât și din punct de vedere economic/financiar.