Consultanţă pentru finanţări

Resursele financiare reprezintă o condiție indispensabilă pentru realizarea infrastructurilor. STRATA oferă asistență pentru accesul la finanțări publice, private, comunitare și internaționale. Serviciile fac referire la aspectele financiare și administrative pentru obținerea resurselor financiare necesare pentru realizarea intervenției sau a programului de construcție.

În acest sens, societatea oferă:

  • consultanță și asistență pentru identificarea liniilor de finanțare și pentru redactarea documentelor necesare și care însoțesc depunerea, la organele competente, a cererilor aferente;
  • asistența economico-administrativă pentru obținerea finanțărilor din partea instituțiilor de creditare naționale, a împrumuturilor BEI (Banca Europeană a Investițiilor) și a contribuțiilor FESR (Fondul European de dezvoltare Regională) inclusiv studierea modalităților de acces la creditul privat, la facilități de credit publice și private și la utilizarea leasing-ului;
  • redactarea și depunerea la autoritățile publice naționale și comunitare și/sau la subiecții și organismele private identificate, a cererilor aferente, cât și redactarea și depunerea documentelor, a dosarelor tehnice, a analizelor cost-beneficii solicitate;
  • asistență juridico-administrativă necesară pentru ”promotori” pentru stabilirea și depunerea de ”propuneri” de intervenție în ”project financing" pentru realizarea de lucrări publice sau de interes public.

De asemenea, societatea asigură:

  1. participarea la adunările de expunere și evaluare a cererilor și monitorizarea dosarului pentru demersurile de finanțare;
  2. desfășurarea activităților și a demersurilor aferente după aprobarea cererilor, necesare pentru acordarea finanțărilor.