Asistenţă pentru societăţi

Noul rol al Uniunii Europene, creşterea concurenţei, descentralizarea administrativă şi noua modalitate de organizare a aparatului de stat, solicită întreprinderilor să adopte instrumente de sprijin specializate în relaţia cu administraţia publică.ì

În acest context, STRATA desfășoară o activitate de asistenţă pentru companii, pentru:

 • Participarea la procedurile de achiziţii şi pregătirea ofertelor
 • Identificarea şi asistenţa pentru realizarea unor forme de colaborare cu alte firme (consorţii, asociaţii temporare de companii, GEIE)

  În ceea ce priveşte activităţile de gestionare a proceselor de realizare, Strata S.p.A. oferă o serie de servicii în ceea ce priveşte relaţiile interne ale Clientului contractant al lucrării, rezumate după cum urmează:

  1. consultanţă şi asistenţă pentru soluţionarea problemelor juridice şi administrative legate de constituirea asocierilor temporare, consorţiilor, a societăţilor consorţiale; întocmirea actelor necesare; asistenţă juridică în cadrul negocierilor care vizează stabilirea structurii de colaborare;
  2. asistenţă privind managementul afacerilor interne a asocierilor temporare, consorţiilor şi a societăţilor consorţiale şi relaţiile acestora cu societăţile membre, inclusiv îndeplinirea funcţiilor de secretariat a organelor de conducere ale acestor organizaţii;
  3. examinarea sau pregătirea documentelor emise de către organele de conducere ale societăţilor consorţiale sau consorţilor, inclusiv examinarea şi pregătirea actelor de atribuire internă ale acestora;
  4. consultanţă şi asistenţă pe probleme juridice, comerciale, fiscale şi administrative proprii Asociaţiilor temporare, consorţiilor şi societăţilor consorţiale.
 • Relaţiile contractuale cu administraţia publică contractoare si cu subcontractanţii

  Serviciile oferite de societate se referă, de asemenea, la relaţiile Clientul lucrării şi realizează, în special:

  1. consilierea juridică şi administrativă în ceea ce priveşte elaborarea actelor de negociere cu clientul, inclusiv asistenţa în vederea stipulării;
  2. studiul şi pregătirea proiectului de acte şi corespondenţă cu caracter juridic-administrativ necesar clientului pentru gestionarea relaţiilor cu Clientul său (sau de la Concedent).
 • Definirea aspectelor juridice şi administrative ale diferitelor faze ale proiectului

  Compania oferă întreaga asistenţă cu caracter juridic-administrativ necesară pentru stabilirea diferitelor faze ale proiectului.

  Efectuează, în acest sens:

  1. examinarea, din punct de vedere juridic-administrativ şi în ceea ce priveşte respectarea prevederilor legale în vigoare, proiectele preliminare, definitive şi executive;
  2. asistenţa şi sprijinul în derularea procedurilor în vederea realizării evaluării impactului asupra mediului (E.I.M.);
  3. întocmirea (sau examinarea) documentelor în aspectele lor administrative, cu excepţia părţii tehnice şi de proiectare;
  4. în cazul încredinţării unor sarcini profesionale către terţe părţi, asistenţă în negocierea şi pregătirea eventualelor acte de atribuire;
  5. consiliere şi asistenţă pentru soluţionarea problemelor juridice-administrative şi contractuale specifice apărute în stabilirea proiectelor.
 • Atribuirea lucrărilor către terţe părţi, integral sau în parte

  În cazul în care Clientul este obligat să procedeze la atribuirea lucrării atribuite de Client către terţe părţi, integral sau în parte, Strata poate să ofere întreaga asistenţă necesară pentru:

  1. pregătirea anunţurilor, licitaţiilor şi a scrisorilor de invitaţie;
  2. examinarea analitică, în conformitate cu profilurile de fond şi de procedură, a documentaţiei depuse de societăţi sau de asociaţii de societăţi pentru pre-calificare sau atribuire, cu prelucrarea computerizată a criteriilor de jurizare care urmează să fie adoptate şi evidenţierea tuturor elementelor relevante posibile, cu întocmirea fişelor individuale detaliate;
  3. înfiinţarea şi gestionarea unui sistem computerizat pentru întocmirea şi actualizarea listelor societăţilor de încredere, precum şi gestionarea precalificărilor şi a licitaţiilor;
  4. asistenţa juridică şi administrativă pentru etapele de ofertare şi de atribuire şi, în special, întocmirea, pentru partea juridică şi administrativă, a tuturor documentelor necesare pentru a trece la licitaţiile individuale, la adjudecarea şi atribuirea lucrărilor şi furnizărilor individuale, inclusiv întocmirea actelor contractuale necesare şi a documentelor necesare pentru verificările "anti-mafia".
 • Activitatea de management a lucrărilor

  Specializarea companiei Strata S.p.A. are o relevanţă capitală în activităţile şi serviciile asociate cu faza de gestionare a lucrărilor.
  Societatea prestează, în acest context, următoarele servicii:

  1. gestionarea practicilor administrative prin punerea la dispoziţia Clientului a unei structuri de sprijin specializată– cu o consistenţă numerică care urmează să fie stabilită în conformitate cu cerinţele constatate – în măsură să asiste Clientul în relaţiile cu terţii şi oferind, în funcţie de necesităţi, efectuarea studiilor şi avizelor precum şi analiza, acolo unde este necesar, a problemelor emergente;
  2. asistenţa şi sprijinirea Clientului în relaţiile specifice cu birourile care desfăşoară funcţiile de Director de Lucrări, Inginer - şef şi/sau de Monitorizare;
  3. asistenţă şi sprijin acordate Clientului, în eventuala activitate de Conducere a lucrărilor, efectuată de acesta; în special, studiul actelor inerente acestei funcţii (procese verbale de predare, suspendare, finalizare, acte de depunere, ordine de serviciu) şi asistenţă în elaborarea acestora; examinarea evidenţelor contabile şi asistenţă pentru întocmirea acestora în legătură cu profilurile juridice şi administrative şi a interpretării contractuale; asistenţă juridică şi administrativă pentru soluţionarea problemelor apărute în gestionarea Conducerii lucrărilor;
  4. asistenţă acordată Clientului în timpul testelor, în special în ceea ce priveşte întocmirea documentelor care ţin de competenţa acestuia referitoare faza de testare, la eventuala întocmire a rapoartelor privind aspectele juridice şi administrative ale acestor teste;
  5. examinarea corespondenţei cu subcontractanţii şi cu terţe părţi, în general, şi asistenţă în răspunsurile necesare;
  6. prelucrarea computerizată a datelor referitoare la modificări ale preţurilor pentru actualizarea sau revizuirea preţurilor şi prelucrarea documentelor revizuite;
  7. prelucrarea computerizată a datelor pentru gestionarea contabilității lucrărilor;
  8. prelucrarea computerizată a datelor în vederea planificării şi bugetării lucrărilor şi a verificării abaterilor;
  9. prelucrarea computerizată şi actualizarea datelor referitoare la contractele individuale, cu întocmirea unor fişe tip care conţin, pentru fiecare contract, elementele structurale şi de cost, precum şi toate elementele care acţionează pentru a concentra starea de execuţie a fiecărei intervenţii.
 • Activităţile colaterale ale managementului lucrărilor

  Serviciile prestate de Strata se referă, de asemenea, la activităţile şi aspectele colaterale momentului strict executiv, de management a lucrărilor, esenţiale, în acelaşi timp, pentru definirea procesului de punere în aplicare.
  În acest sens, serviciile furnizate de Companie constau în:

  1. Consilierea şi asistenţa Clientului în relaţiile cu organizaţiile interesate de lucrări (regiuni, consilii locale, ministere, Brigada de Pompieri, autorităţilor de sănătate, supraveghetori etc.), pentru aprobări, autorizaţii de construire, autorizaţii, avizele sau permisele necesare, inclusiv tot ceea ce este servește pentru translocarea serviciilor, a traversărilor publice şi private, evacuarea materialelor etc.;
  2. Gestionarea administrativă a procedurilor de expropriere; să solicite autorităților competente, măsurile de ocupare şi expropriere; asistenţă în punerea în posesie şi în stabilirea drepturilor; examinarea condiţiilor pentru plata sau depunerea la fel;
  3. Aplicarea procedurilor până la semnarea transferului voluntar sau emiterea ordinului de expropriere.
 • Litigii
 • Organizarea si susținerea serviciilor juridice interne