Conformitate

În conformitate cu modelul 231, companiile răspunde penal în instanță pentru anumite infracțiuni comise în propriul interes sau în beneficiul administratorilor și angajaților lor.

Pentru a preveni și gestiona riscul asociat unor fapte ilegale, STRATA a adoptat Modelul de Organizare, Management și Control. Modelul organizatoric al controlului are ca efect:

  • Distingerea responsabilităților indivizilor de responsabilitatea societății;

  • Atribuind fiecărui individ sau funcții, o răspundere proprie, diferențiind-o și dimensionând-o în funcţie de cea a altor indivizi sau funcții, prin repartizarea sarcinilor.

Modelul 231, adoptat în decembrie 2012, în urma aprobării de către Adunarea Generală Asociaţilor din data de 10.12.2012, este modificat periodic atât pentru a include noile aspecte de fapte ilicite, conform actualizărilor legislative, cât și în scopul implementării modificărilor organizatorice.


Evaluarea Legalităţii

Eliberat de Autoritatea Garantă a Concurenţei si a Pieţii, în temeiul art. 5/ter al Decretului Legislativ 1/2012 convertit în Legea 62/2012.


Certificate de Calitate

Sistemul de management al calității (SMC) al companiei Strata a fost recunoscut conform cu standardul de excelenţă ISO 9001 de către organismul de certificare UNITER.

certificazione.jpg

 Politica de Calitate

 Politica de Confidențialitate și cookie-uri